Resolusions judicials

A data d’avui no hi ha cap resolució judicial definitiva que afecti l’Ajuntament de Garrigàs.

Darrera actualització febrer 2021.