INCORPORACIÓ AGUTZIL

Donem la benvinguda a Joan Cruz , que s’incorpora a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament com a agutzil .

Dels tres finalistes, ell ha quedat en primer lloc del procés de selecció de la plaça d’operari de serveis múltiples que s’ha portat a terme aquests darrers mesos, una incorporació que ajudarà a la cura i manteniment dels espais públics de tot el municipi.