Llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu d’operari/ària de serveis múltiples

Pots descarregar aquí la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu, per a la contractació d’un operari/ària de serveis múltiples en règim de personal laboral temporal i la creació d’una borsa de treball.