LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

Pots descarregar aquí la llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu, per a la contractació d’un operari/ària de serveis múltiples en règim de personal laboral temporal i la creació d’una borsa de treball.