MILLORES AL CARRER DE LA COSTA

Iniciem el projecte de millora al carrer de la costa de Garrigàs.

Les obres consistiran en la substitució de la 🛠️ xarxa d’aigua potable, millores al sanejament i posterior repavimentació del carrer, a grans trets, les obres consisteixen en:

  • Instal·lació provisional de subministrament d’aigua potable durant l’execució de les obres
  • Substitució de canonada existent per una de polietilè de 120 mm de diàmetre
  • Reconstrucció d’arquetes i pous de registre
  • Connexions de canonades
  • Neteja i reparacions del col·lector de sanejament
  • Pavimentació integral per millorar l’estat general d’aquest carrer, així com la seguretat pel pas de vehicles i vianants.

L’obra s’iniciarà en les setmanes vinents i la durada de les mateixes serà d’uns trenta dies. Els treballs han estat adjudicats a les empreses Prodaisa i Ampsa per un pressupost de 48.052,34 € i es porten a terme gràcies al suport econòmic del Fons de Cooperació de la Diputació de Girona.

Una actuació d’aquest tipus suposarà molèsties per les cases veïnes d’aquest carrer i en algunes actuacions provocarà ⚠️ talls a la circulació de vehicles, per això us agraïm la paciència i col·laboració durant tot aquest procés.