NOTA INFORMATIVA

Des de l’àrea de la presidència de la Diputació de Girona s’ha concedit a l’ajuntament de Garrigàs una subvenció de 40.000 € per obres de millores a la xarxa d’aigua potable, seguretat i vialitat de carrers del municipi sobre un pressupost total de 96.119,76 €.

La concessió d’aquest ajut es justifica per raons d’interès públic i social, ja que el projecte ha consistit en la substitució de la xarxa d’abastament d’aigua potable i pavimentació del c/ Costa, en la millora de la canalització de les aigües brutes i pluvials del C/ Silvestre Santaló, així com en el reasfaltatge de part del c/ Gran i de la rampa d’accés a la zona d’equipaments.

L’execució d’aquestes obres garanteix tant la protecció dels habitatges particulars del municipi com la seguretat i vialitat dels carrers.

El projecte contribueix positivament a l’assoliment, entre d’altres, de l’onzè Objectiu de Desenvolupament Sostenible, Ciutats i Comunitats Sostenibles, i del sisè, Aigua Neta i Sanejament.