OBERTURA PISCINA MUNICIPAL

Bon dia
Obert el període de venda d’abonaments de la piscina municipal.
El nombre d’abonaments és limitat, tenen preferència les famílies de 1ª i 2ª residència.
Els abonaments sobrants estaran a disposició a partir del 27 de juny.
Les inscripcions s’han de fer a l’Ajuntament