TRACTAMENT PREVENCIÓ MOSQUIT TIGRE

El passat 31 d’agost, es va  realitzar el tercer i darrer tractament antilarvari als embornals de la via pública del municipi, per evitar-hi la cria de mosquits.