Publicacions al BOP

Exercici: 2022 Bop: 13-0 Edicte: 149 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11325 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació
Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 11170 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 240-0 Edicte: 10611 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 237-0 Edicte: 10281 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Informació pública del projecte d'actuació específica per a la implantació d'una minideixalleria a Garrigàs
Exercici: 2021 Bop: 216-0 Edicte: 9542 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 215-0 Edicte: 9237 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Resolució de la borsa de treball d'operaris de serveis múltiples de l'Ajuntament de Garrigàs
Exercici: 2021 Bop: 189-0 Edicte: 8173 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa derivada del projecte d'obres al terme municipal de Garrigàs (Exp. 2021/5815)
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8179 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Extracte de la resolució de 16 de setembre de 2021 de l'Ajuntament de Garrigàs, de convocatòria per a la concessió d'ajuts socials per despeses de defunció i naixements en el municipi de Garrigàs per al període comprès des de l'1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2021 (Convocatòria BDNS 584363)
Exercici: 2021 Bop: 136-0 Edicte: 6209 AJUNTAMENT DE GARRIGÀS - Adhesió de l'Ajuntament de Garrigàs al Consorci de les Vies verdes de Girona