Informació del contribuent

Periode de Pagament al municipi de Garrigàs

  • IBI urbana i rústica de 1 de Juny fins 31 Juliol, a les oficines del Consell Comarcal de l’Alt Empordà o per domiciliació bancària
  • IAE de 1 setembre fins 31 octubre, a les oficines del Consell Comarcal de l’Alt Empordà o per domiciliació bancària
  • La taxa de subministrament d’aigua potable, escombraries, clavegueram i canaleres es cobra trimestralment per l’empresa concessionària PRODAISA.
  • L’impost sobre vehicles de tracció mecànica es cobrar durant els mesos de maig i juny. La taxa de cementiri i la taxa de recollida d’escombraries dels masos o habitatges que no estan connectats a la xarxa publica, es cobraran a l’ajuntament els mesos d’octubre i novembre.