Projecte d’obres

Adequació de la planta baixa de l’edifici 1 d’octubre com a nou Ajuntament i dispensari